PrevádzkareňJán Lehotský - YASKY
Liptovský Peter 479
03301 Liptovský Hrádok


: +421 908 968 338
: yasky@yasky.sk

SídloJán Lehotský - YASKY
Liptovský Peter 479
033 01 Liptovský Hrádok

: 40004007
: 1020081865
: SK1020081865
Zapísaný v ŽR Okresného úradu Liptovský Mikuláš, č. 505-9031

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 041/763 21 30
  • 041/724 58 68
Fax:
  • 041/763 21 39