Predajca

Názov:Ján Lehotský - YASKY
IČO:40004007
DIČ:1020081865
IČ DPH:SK1020081865
Mesto:Liptovský Hrádok
PSČ:03301
Adresa:Liptovský Peter 479
Telefón:+421 908 968 338
E-mail:yasky@yasky.sk
Kontakt:Ján Lehotský
Zapísaný v ŽR Okresného úradu Liptovský Mikuláš, č. 505-9031

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 041/763 21 30
  • 041/724 58 68
Fax:
  • 041/763 21 39